Stichting Roparun

Stichting Roparun

Het motto van de stichting Roparun is “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

De organisatie Roparun bestaat uit twee stichtingen, stichting Ropraun Evenementen, die zich met name richt het organiseren van de estafetteloop voor de teams die zich inschrijven, en stichting Roparun Palliatieve Zorg, die ervoor dat het ingezamelde geld goed wordt besteed.

Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft op 1 augustus 2006 het CBF-Keur ontvangen. Dit betekent dat een donateur er op kan vertrouwen dat de stichting verantwoord met een gift omgaat. Zo mogen bijvoorbeeld de kosten van fondsenwerving niet hoger zijn dan 25% van de opbrengsten uit fondsenwerving. Kijk voor meer informatie op de website van het CBF: www.cbf.nl

Meer informatie over de stichting Roparun  op de website www.roparun.nl

TeamHMC Facebook
Archief
Categorieën